Klaunovo dopravní vyprávění aneb Chytrolín a Lenivec jedou na výlet

Klaunovo dopravní vyprávění aneb Chytrolín a Lenivec jedou na výlet

Pořad pro děti MŠ a 1. stupně ZŠ je prezentován humornou formou díky účinkujícím v klaunských kostýmech. Do děje tohoto pořadu jsou nenásilnou a zábavnou formou zapracována dopravní témata, přizpůsobená věkovému rozpětí malých posluchačů. Posluchači jsou během tohoto pořadu seznámeni s tím, jak má vypadat jízdní kolo podle vyhlášky. Díky spojení jednoduchých kouzelnických triků a dopravních značek se sami budou chtít tyto značky naučit poznávat. Dále se malí posluchači naučí během pořadu reagovat, společně s průvodci (klauny), na některé dopravní situace, na které mohou při běžném provozu narazit.