Tisková zpráva.doc (213504)

 

 

Povídání o ztracené písničce

aneb naše zdravá zvířátka

MOTTO.:“Pojďme proti obezitě“

Základní cíl projektu:

 Upozornit děti na rizikové situace, které mohou nastat v běžném životě v případě,  že nebudou mít správné stravovací návyky.

 

Už po čtvrté nás podpořil ArcelorMittal Ostrava a.s.

Projekt spolku TRDLA – divadelní společnosti absolutních neherců.

Divadelní představení s naučným podtextem, realizované v předškolských zařízeních (Mateřské školy) s využitím prvků kampaně proti obezitě a propagačních  materiálů s tím spojených.

 

 

Cíl projektu:

Projekt má za cíl přiblížit dětem předškolního věku možná nebezpečí, se kterými se mohou setkat v běžném životě a to především v oblasti stravování a stravovacích návyků jako takových. Cílem je podpořit a spojit úsilí k ovlivnění stěžejního preventivního prostředí dětské obezity, které vytváří kromě rodiny dítěte také prostředí, které dítě běžně navštěvuje. Jedním s důležitých prvků prevence je zdravotní gramotnost dětí samotných a schopnost reagovat na negativní podněty v souvislosti s obezitou. V rámci projektu jsou do vystoupení Klaunů z Balónkova zakomponovány informace týkající problémů s potecionální obezitou. Klauni z Balónkova během vystoupení ukazují dětem možná řešení vzniklých situací.