Členové spolku TRDLA realizují v současné době tyto projekty.

 

KLAUNOSANATORIUM

aneb

KLAUNI Z BALÓNKOVA JEDOU ZA DĚTMI DO NEMOCNIC

Návštěvy v nemocnicích, ústavech sociální péče a domovech pro postiženou mládež, kam jezdíme už šestým rokem a kde pomáháme zdravotnickému personálu v následné péči, a to především tím, co umíme nejlépe - SMÍCHEM :-). 

 

KOUZELNÝ SLABIKÁŘ

Projekt SPOLKU TRDLA – divadelní společnosti absolutních neherců za podpory ArcelorMittal.

Divadelní představení s naučným podtextem, realizované v předškolských zařízeních (mateřské školy) s využitím  edukační kampaně Dávej na sebe pozor.

Dětem předškolního věku ukáží Klauni z Balónkova možná nebezpečí, se kterými se mohou setkat v běžném životě. Tyto situace jsou prezentovány Klauny z Balónkova, ilustracemi  výtvarnice Vlasty Švejdové a jednoduchými verši.

 

O ZTRACENÉ PÍSNIČCE

Projekt má za cíl přiblížit dětem předškolního věku možná nebezpečí, se kterými se mohou setkat v běžném životě a to především v oblasti stravování a stravovacích návyků jako takových. Cílem je podpořit a spojit úsilí k ovlivnění stěžejního preventivního prostředí dětské obezity, které vytváří kromě rodiny dítěte také prostředí, které dítě běžně navštěvuje. Jedním s důležitých prvků prevence je zdravotní gramotnost dětí samotných a schopnost reagovat na negativní podněty v souvislosti s obezitou. V rámci projektu jsou do vystoupení Klaunů z Balónkova zakomponovány informace týkající problémů s potecionální obezitou. Klauni z Balónkova během vystoupení ukazují dětem možná řešení vzniklých situací.