Jsme součástí občanského sdružení, které má úžasný název. Jmenuje se:

TRDLA - divadelní společnost absolutních neherců

-----------------------------------------------------------------------------

Je to občanské sdružení, založené na podporu volnočasových aktivit dětí i dospělých. Tyto aktivity sdružení realizuje pomocí těchto činností:

  1. Podporou kulturního života a umění, podporou volnočasových kulturních, sportovních a zájmových aktivit občanů prostřednictvím pořádání vystoupení, představení, koncertů, výstav a jiných kulturních akcí.
  2. Využitím volného času dětí a mládeže organizováním kulturních a sportovních akcí
  3. Vzájemným poznáváním lidí z různých etnických skupin a menšin.
  4. Podporou psychické pohody starších pacientů, hospitalizovaných v nemocnicích a léčebnách, pořádáním divadelních představení a uměleckých vystoupení.              
  5. Podporou psychické pohody hospitalizovaných dětí návštěvami klaunů v nemocnicích po celé ČR, ambulancích, léčebnách a podobně.
  6. Vytvořením stálého bezplatného centra pro rozvoj volnočasových aktivit.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Naše sdružení je neziskovou organizací, proto i my na výše uvedené aktivity rádi přivítáme jakýkoliv příspěvek v jakékoliv formě.

Číslo našeho účtu je 4613756001/5500. Účet je veden u RAIFFEISEN bank Havířov. Účet je transparentní pro eventuální kontrolu vašich příspěvků.

 

A co vám nabízíme?

 

Darovací smlouva

Zašleme vám darovací smlouvu a zařadíme vás nebo vaši společnost mezi Kamarády Klaunů z Balónkova
 

Logo

Vaše logo umístíme na všechny naše webové stránky
 

Letáky

Uvedeme vaši společnost jako partnera v letácích a propagačních materiálech Klaunů z Balónkova. 

 

DĚKUJEME !!